Dziś jest: Poniedziałek, 24-06-2024

Informacje

Narzędzia i usługi

Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Lwówek

Zakończenie i podsumowanie projektu "Indywidualizacja nauczania klas I-III w gminie Lwówek"

  • 09-07-2012
  • przez Robert Pędziwiatr
W miesiącu czerwcu zakończono ostatnie zajęcia edukacyjne realizowane w placówkach oświatowych gminy Lwówek w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania klas I-III w gminie Lwówek” - PO Kapitał Ludzki: Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Przypomnijmy, że w projekcie uczestniczyły szkoły podstawowe: z Brodów, Chmielinka, Grońska, Lwówka, Pakosławia, Posadowa i Zębowa. Zgodnie z założeniami w jednostkach tych przeprowadzono następujące rodzaje zajęć dodatkowych i zakupiono niżej wymienione pomoce dydaktyczne:
1) w szkole podstawowej w Brodach:
a) dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - w ww. zajęciach wzięło udział 8 uczniów, w tym 4 chłopców i 4 dziewczynki;
b) dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - w ww. zajęciach wzięło udział 8 uczniów, w tym 4 chłopców i 4 dziewczynki;
c) rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo - w ww. zajęciach wzięło udział 6 uczniów, w tym 3 chłopców i 3 dziewczynki.
Łącznie w zajęciach uczestniczyło 22 uczniów, w tym 11 chłopców i 11 dziewczynek.
Od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. przeprowadzono po 66 zajęć lekcyjnych dla dwóch grup dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (łącznie 132 h), po 66 zajęć lekcyjnych dla dwóch grup dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (łącznie 132 h), oraz 66 zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo.
W szkole w Brodach, w ramach realizowanego projektu odbyło się więc 330 godzin zajęć dodatkowych. Ogólny koszt przeprowadzonych zajęć wyniósł 26 235,00 zł.
W miesiącu wrześniu 2011 r.  dla stworzenia odpowiednich warunków indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem, za kwotę 3 400,00 zł. doposażono też placówkę w następujące materiały dydaktyczne: "Mikroskop w walizce" (1 szt.), Programy multimedialne typu Dysortografia, Pisownia Ą i Ę, Matematyka lub równoważne (10 szt.), Logiczne układanki (3 szt.), pięć zestawów kontrolnych PUS, Grę Bingo - lotto liczbowe (1 szt.).
W wyniku uczestnictwa w projekcie szkoły z Brodów, gmina Lwówek wydała na potrzeby ww. placówki kwotę 29 635,00 zł. Całość tej kwoty pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL;
2) w szkole podstawowej w Chmielinku:
a) dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - w ww. zajęciach wzięło udział 13 uczniów, w tym 6 chłopców i 7 dziewczynek;
b) dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - w ww. zajęciach wzięło udział 13 uczniów, w tym 7 chłopców i 6 dziewczynek;
c) rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo - w ww. zajęciach wzięło udział 7 uczniów, w tym 4 chłopców i 3 dziewczynki.
Łącznie w zajęciach uczestniczyło 31 uczniów, w tym 16 chłopców i 15 dziewczynek.
Od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. przeprowadzono po 66 zajęć lekcyjnych dla dwóch grup dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (łącznie 132 h), po 66 zajęć lekcyjnych dla dwóch grup dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (łącznie 132 h), oraz 66 zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo.
W szkole w Chmielinku, w ramach realizowanego projektu odbyło się więc 330 godzin zajęć dodatkowych. Ogólny koszt przeprowadzonych zajęć wyniósł 26 235,00 zł.
W miesiącu wrześniu 2011 r., dla stworzenia odpowiednich warunków indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem, za kwotę 3 400,00 zł. doposażono też placówkę w następujące materiały dydaktyczne: Programy multimedialne do nauki czytania i pisania (10 szt.), Logiczne układanki (3 szt.), Pomoc dydaktyczną "Liczę z Reksiem" (10 szt.), pięć zestawów kontrolnych PUS, Pomoc dydaktyczną "Rozwijamy mowę i myślenie dziecka - zestaw I i II (po 6 szt.), Grę Bingo - lotto liczbowe (1 szt.).
W wyniku uczestnictwa w projekcie szkoły z Chmielinka, gmina Lwówek wydała na potrzeby ww. placówki kwotę 29 635,00 zł. Całość tej kwoty pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL;
3) w szkole podstawowej w Grońsku:
a) dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - w ww. zajęciach wzięło udział 9 uczniów, w tym 4 chłopców i 5 dziewczynek;
b) dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - w ww. zajęciach wzięło udział 4 uczniów, w tym 2 chłopców i 2 dziewczynki;
c) rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo - w ww. zajęciach wzięło udział 5 uczniów, w tym 0 chłopców i 5 dziewczynek.
Łącznie w zajęciach uczestniczyło 16 uczniów, w tym 6 chłopców i 10 dziewczynek.
Od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. przeprowadzono po 66 zajęć lekcyjnych dla dwóch grup dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (łącznie 132 h), po 66 zajęć lekcyjnych dla dwóch grup dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (łącznie 132 h), oraz 66 zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo.
W szkole w Grońsku, w ramach realizowanego projektu odbyło się więc 330 godzin zajęć dodatkowych. Ogólny koszt przeprowadzonych zajęć wyniósł 26 235,00 zł.
Dodatkowo w miesiącu wrześniu 2011 r., dla stworzenia odpowiednich warunków indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem, za kwotę 3 500,00 zł doposażono placówkę w następujące materiały dydaktyczne: "Mikroskop w walizce", Pomoc dydadktyczną "Czas i zegar", Wagę dydaktyczną, Liczydło stojące, Oś liczbową " Magnetyczna linijka", Dwustronny termometr, EduRom grę  matematyczńą "Magiczne wakacje", Pomoc dydaktyczną "onomatopeje" (po 1 szt.), Razem w szkole - ćwiczenia dodatkowe. Czytam, Wesoła szkoła i przyjaciele. Ćwiczenia dodatkowe. Czytam (po 5 szt.), Wesoła szkoła i przyjaciele. Ćwiczenie rozwijające.czytam ze zrozumieniem (10 szt.), Pomoc dydaktyczną "Liczymy do 10", Pomoc dydaktyczną "Moje pierwsze kroki w dodawaniu do 20", Krzyżówki matematyczne, Pomoc dydaktyczną "Wielka podróż matematyczna. Ćwiczenia dla dzeci 6 i 7 letnich"  (po 2 szt.), Programy multimedialne typu Dysortografia, Pisownia Ą i Ę, Matematyka lub równoważne (10 szt.), ćwiczenia kształtujące ciche czytanie ze zrozumieniem dla klasy 2 s.p. oraz czytanie ze zrozumieniem dla klasy 3 s.p., gry edukacyjne "Klik" i "Detektyw ortografek" (po 1 szt.).
W wyniku uczestnictwa w projekcie szkoły z Grońska, gmina Lwówek wydała na potrzeby ww. placówki kwotę 29 735,00 zł. Całość tej kwoty pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL;
4) w szkole podstawowej w Lwówku:
a) dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - w ww. zajęciach wzięło udział 8 uczniów, w tym 4 chłopców i 4 dziewczynki;
b) dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - w ww. zajęciach wzięło udział 8 uczniów, w tym 5 chłopców i 3 dziewczynki;
c) logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - w ww. zajęciach wzięło udział 4 uczniów, w tym 2 chłopców i 2 dziewczynki;
d) rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo - w ww. zajęciach wzięło udział 8 uczniów, w tym 4 chłopców i 4 dziewczynki.
Łącznie w zajęciach uczestniczyło 28 uczniów, w tym 15 chłopców i 13 dziewczynek. 1 lutego 2012 r. jedna z dziewczynek uczęszczających na zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, z powodu zmiany miejsca zamieszkania zrezygnowała z zajęć. Od miesiąca marca została ona zastąpiona drugą uczennicą wyłonioną zgodnie z zasadami naboru do projektu.
Od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. przeprowadzono po 66 zajęć lekcyjnych dla dwóch grup dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (łącznie 132 h), po 66 zajęć lekcyjnych dla dwóch grup dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (łącznie 132 h), po 66 zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo (łącznie 132 h) oraz po 66 zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (łącznie 132 h).
W szkole w Lwówku, w ramach realizowanego projektu odbyło się więc 528 godzin zajęć dodatkowych. Ogólny koszt przeprowadzonych zajęć wyniósł 41 976,00 zł.
Dodatkowo w miesiącu wrześniu 2011 r., dla stworzenia odpowiednich warunków indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem, za kwotę 7 000,00 zł doposażono placówkę w następujące materiały dydaktyczne: "Mikroskop w walizce" (1 szt.), Lupę z rączką (1 szt.), Palnik spirytusowy (1 szt.), Dwustronny termometr (1 szt.), Dodawanie do 20 - domino (1 szt.), Sylaby w dominie (1 szt.), Historyjki obrazkowe (1 szt.), Zestaw do działań matematycznych (2 szt.), Liczymy żetony (2 szt.), Karty logopedyczne "Piotruś" Pakiet I i II (po 1 szt.), Programy multimedialne: "Czytam i piszę - kl. 0 -3" oraz "Liczę z Reksiem (po 1 szt.), laptop (1 szt.).
W wyniku uczestnictwa w projekcie szkoły z Lwówka, gmina Lwówek wydała na potrzeby ww. placówki kwotę 48 976,00 zł. Całość tej kwoty pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL;
5) w szkole podstawowej w Pakosławiu:
a) dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - w ww. zajęciach wzięło udział 16 uczniów, w tym 12 chłopców i 4 dziewczynki;
b) dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - w ww. zajęciach wzięło udział 16 uczniów, w tym 10 chłopców i 6 dziewczynek;
c) logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - w ww. zajęciach wzięło udział 16 uczniów, w tym 13 chłopców i 3 dziewczynki.
Łącznie w zajęciach uczestniczyło 31 uczniów, w tym 18 chłopców i 13 dziewczynek.
Od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. przeprowadzono po 42 zajęcia lekcyjne dla dwóch grup dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (łącznie 84 h), po 42 zajęcia lekcyjne dla dwóch grup dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (łącznie 84 h) oraz po 42 zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (łącznie 168 h).
W szkole w Pakosławiu, w ramach realizowanego projektu odbyło się więc 336 godzin zajęć dodatkowych. Ogólny koszt przeprowadzonych zajęć wyniósł 26 712,00 zł.
Dodatkowo w miesiącu wrześniu 2012 r., dla stworzenia odpowiednich warunków indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem, za kwotę 3 000,00 zł doposażono placówkę w następujące materiały dydaktyczne: Programy multimedialne typu Dysortografia, Pisownia Ą i Ę, Matematyka lub równoważne (10 szt.), Słyszę, widzę i  wymawiam. Ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej (1 szt.), grę dydaktyczną "Loguś" (1 szt.), Logopedię. Pakiet podstawowy (1 szt.),  Gra Bingo - lotto liczbowe (1 szt.).
W wyniku uczestnictwa w projekcie szkoły z Pakosławia, gmina Lwówek wydała na potrzeby ww. placówki kwotę 29 712,00 zł. Całość tej kwoty pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL;
6) w szkole podstawowej w Posadowie:
a) dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - w ww. zajęciach wzięło udział 18 uczniów, w tym 13 chłopców i 5 dziewczynek;
b) dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - w ww. zajęciach wzięło udział 9 uczniów, w tym 5 chłopców i 4 dziewczynki;
c) rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo - w ww. zajęciach wzięło udział 7 uczniów, w tym 2 chłopców i 5 dziewczynek.
Łącznie zajęcia rozpoczęło 33 uczniów, w tym 20 chłopców i 13 dziewczynek. Od miesiąca lutego jeden z chłopców uczęszczających na zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, z powodu zmiany miejsca zamieszkania zrezygnował z zajęć. Zajęcia ukończyło więc 32 uczniów, w tym 19 chłopców i 13 dziewczynek.
Od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. przeprowadzono po 66 zajęć lekcyjnych dla dwóch grup dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (łącznie 132 h), po 66 zajęć lekcyjnych dla dwóch grup dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (łącznie 132 h), oraz 66 zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo.
W szkole w Posadowie, w ramach realizowanego projektu odbyło się więc 330 godzin zajęć dodatkowych. Ogólny koszt przeprowadzonych zajęć wyniósł 26 235,00 zł.
Dodatkowo w miesiącu wrześniu 2011 r., dla stworzenia odpowiednich warunków indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem, za kwotę 3 400,00 zł doposażono placówkę w następujące materiały dydaktyczne: Pomoce dydaktyczne: "Łamigłówki słowne (5 szt.), "Znajdź różnice i ułóż (2 szt.), Alfabet (1 szt.), "Wesoła szkoła i przyjaciele - Ćwiczenia rozwijające. Czytanie ze zrozumieniem. Kl. I" (2 szt.), "Warsztat doskonalenia graficznego", "Gąsienica z kieszonkami", "Klocki matematyczne",  "Makatka matematyczna", "Zestaw dużych odważników", "Bryły geometryczne z tworzywa", "Mistrz umysłu", "Skarby lasu", "Drzewo demonstracyjne", "Zjawiska pogodowe, dbaj o naszą planetę", "Kodeks dobrego zachowania w szkole", "Zestaw odkrywcy", "Unia Europejska", "Pierwsze kroki z magnesem", "Mikroskop w walizce" (po 1 szt.).
W wyniku uczestnictwa w projekcie szkoły z Posadowa, gmina Lwówek wydała na potrzeby ww. placówki kwotę 29 635,00 zł. Całość tej kwoty pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL;
7) w szkole podstawowej w Zębowie
a) dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - w ww. zajęciach wzięło udział 24 uczniów, w tym 13 chłopców i 11 dziewczynek;
b) dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - w ww. zajęciach wzięło udział 14 uczniów, w tym 6 chłopców i 8 dziewczynek;
c) rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo - w ww. zajęciach wzięło udział 12 uczniów, w tym 6 chłopców i 6 dziewczynek.
Łącznie w zajęciach uczestniczyło 49 uczniów, w tym 25 chłopców i 24 dziewczynki.
Od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. przeprowadzono po 66 zajęć lekcyjnych dla dwóch grup dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (łącznie 132 h), po 66 zajęć lekcyjnych dla dwóch grup dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (łącznie 132 h), oraz 66 zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo.
W szkole w Zębowie, w ramach realizowanego projektu odbyło się 330 godzin zajęć dodatkowych. Ogólny koszt przeprowadzonych zajęć wyniósł 26 235,00 zł.
Dodatkowo w miesiącu wrześniu 2011 r., dla stworzenia odpowiednich warunków indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem, za kwotę 3 500,00 zł doposażono placówkę w następujące materiały dydaktyczne: Pomoce dydaktyczne: "Zegar magnetyczny - nauka czasu", "Magnetofon", "Mikrofon MP3", "Mikroskop w walizce" (po 1 szt.), Lupa z rączką 3 w 1 (8 szt.), Podwójna lupa (8 szt), Logiczna układanka: "Geometryczne kształty 2", "Zabawki", "Transport", "Owoce", "Geometryczne kształty 1" (po 1 szt.), Gra Bingo - lotto liczbowe (1 szt.), Multimedialny Układ Słoneczny (1 szt.).
W wyniku uczestnictwa w projekcie szkoły z Zębowa, gmina Lwówek wydała na potrzeby ww. placówki kwotę 29 735,00 zł. Całość tej kwoty pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL.
Podsumowując, zajęcia „Indywidualizacja nauczania klas I-III w gminie Lwówek”, w 7 placówkach oświatowych gminy rozpoczęło 210 uczniów. Po I półroczu szkolnym dwoje uczniów zmieniło miejsce zamieszkania i musiało zrezygnować z zajęć. W jednej ze szkół na wolne miejsce wprowadzono nowego uczestnika. W drugiej, wakujące miejsce zostało nieobsadzone. Ostatecznie wsparcie w zakresie indywidualizacji otrzymało 209 uczniów, w tym 110 chłopców i 99 dziewczynek.
Dzieci uczestniczące w projekcie zostały do niego zakwalifikowane przy zachowaniu zasady równości szans i płci. Również w trakcie zajęć szczególną uwagę zwracano by przekazać uczniom i uczennicom wiedzę dotyczącą szerokiego i niezależnego od płci spektrum możliwości wyborów życiowych oraz by uczyć ich szacunku do odmienności i różnic tak, by uchronić je od stereotypowego myślenia w podejściu do wyboru drogi zawodowej.
Łącznie przeprowadzono 2514 godzin zajęć, w tym 876 zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, 876 zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, 300 zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i 462 zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo.
Wartość wszystkich przeprowadzonych zajęć wyniosła 199 863,00 zł. Dodatkowo szkoły uczestniczące w projekcie zostały doposażone w materiały dydaktyczne za łączną kwotę 27 200,00 zł. W placówkach tych zwiększył się również stopień i zakres wykorzystywania aktywizujących metod nauczania. Ponieważ całość kwoty na pokrycie powyższych sum pochodziła ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL, tym samym wartość środków pozyskanych przez Gminę Lwówek na realizację przedmiotowego projektu wyniosła 227 063,00 zł. Analiza testów przeprowadzonych wśród uczniów i uczennic na koniec I i II semestru oraz ankiet przeprowadzonych wśród rodziców i nauczycieli jednoznacznie wskazała, że odsetek dzieci biorących udział w zajęciach, u których nastąpiła poprawa efektów kształcenia znacznie przekroczył wartość 70%.
Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że cele i wskaźniki zawarte w projekcie w całości zostały zrealizowane i osiągnięte.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją