Dziś jest: Poniedziałek, 24-06-2024

Informacje

Narzędzia i usługi

Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Lwówek

Indywidualizacja nauczania klas I - III w Gminie Lwówek

  • 25-01-2012
  • przez Robert Pędziwiatr
Z dniem 1 września 2011 r. Gmina Lwówek przystąpiła do realizacji projektu edukacyjnego w ramach PO Kapitał Ludzki: Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. - Wtrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. - Wtrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt realizowany jest w szkołach podstawowych w: Brodach, Chmielinku, Grońsku, Lwówku, Pakosławiu, Posadowie i Zębowie.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, w dniu 2 września 2011r. podpisano umowę z Konsorcjum firm: lider-Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska oraz partner PPUH Victoria Sp. z o.o., na świadczenie usług edukacyjnych oraz zakup pomocy dydaktycznych w placówkach uczestniczących w realizacji projektu. Następnie przygotowano specjalistyczne zajęcia edukacyjne wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego, na poziomie właściwym dla nauczania w szkołach podstawowych w klasach I - III. Informacja o rodzajach oferowanych zajęć została podana uczniom na lekcjach wychowawczych, a rodzicom na spotkaniu z dyrektorami szkół. Zespół nauczycieli odpowiedzialnych za badanie i analizę potrzeb uczniów klas I - III przygotował listę dzieci. Rodzice bądź opiekunowie prawni podpisali deklaracje uczestnictwa dziecka w projekcie. Wypełniono ankiety ewaluacyjne. Zorganizowano następujące zajęcia dodatkowe:
1) w szkole podstawowej w Brodach:
a) dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - w ww. zajęciach udział bierze 8 uczniów, w tym 4 chłopców i 4 dziewczynki;
b) dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - w ww. zajęciach udział bierze 8 uczniów, w tym 4 chłopców i 4 dziewczynki;
c) rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo - w ww. zajęciach udział bierze 6 uczniów, w tym 3 chłopców i 3 dziewczynki.
Łącznie w zajęciach udział bierze 22 uczniów, w tym 11 chłopców i 11 dziewczynek.
Do końca czerwca 2012 r. planuje się przeprowadzić po 66 zajęć lekcyjnych dla dwóch grup dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (łącznie 132 h), po 66 zajęć lekcyjnych dla dwóch grup dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (łącznie 132 h), oraz 66 zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo.
Łącznie w szkole w Brodach, w ramach realizowanego projektu zostanie przeprowadzonych 330 godzin zajęć dodatkowych.
Dodatkowo w miesiącu wrześniu 2011 r.  dla stworzenia odpowiednich warunków indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem doposażono placówkę w następujące materiały dydaktyczne: "Mikroskop w walizce" (1 szt.), Programy multimedialne typu Dysortografia, Pisownia Ą i Ę, Matematyka lub równoważne (10 szt.), Logiczne układanki (3 szt.), pięć zestawów kontrolnych PUS, Grę Bingo - lotto liczbowe (1 szt.).
2) w szkole podstawowej w Chmielinku:
a) dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - w ww. zajęciach udział bierze 13 uczniów, w tym 6 chłopców i 7 dziewczynek;
b) dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - w ww. zajęciach udział bierze 13 uczniów, w tym 7 chłopców i 6 dziewczynek;
c) rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo - w ww. zajęciach udział bierze 7 uczniów, w tym 4 chłopców i 3 dziewczynki.
Łącznie w zajęciach udział bierze 31 uczniów, w tym 16 chłopców i 15 dziewczynek.
Do końca czerwca 2012 r.  planuje się przeprowadzić po 66 zajęć lekcyjnych dla dwóch grup dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (łącznie 132 h), po 66 zajęć lekcyjnych dla dwóch grup dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (łącznie 132 h), oraz 66 zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo.
Łącznie w szkole w Chmielinku, w ramach realizowanego projektu zostanie przeprowadzonych 330 godzin zajęć dodatkowych.
Dodatkowo w miesiącu wrześniu 2011 r., dla stworzenia odpowiednich warunków indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem doposażono placówkę w następujące materiały dydaktyczne: Programy multimedialne do nauki czytania i pisania (10 szt.), Logiczne układanki (3 szt.), Pomoc dydaktyczną "Liczę z Reksiem" (10 szt.), pięć zestawów kontrolnych PUS, Pomoc dydaktyczną "Rozwijamy mowę i myślenie dziecka - zestaw I i II (po 6 szt.), Grę Bingo - lotto liczbowe (1 szt.).
3) w szkole podstawowej w Grońsku:
a) dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - w ww. zajęciach udział bierze 9 uczniów, w tym 4 chłopców i 5 dziewczynek;
b) dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - w ww. zajęciach udział bierze 4 uczniów, w tym 2 chłopców i 2 dziewczynki;
c) rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo - w ww. zajęciach udział bierze 5 uczniów, w tym 0 chłopców i 5 dziewczynek.
Łącznie w zajęciach udział bierze 16 uczniów, w tym 6 chłopców i 10 dziewczynek.
Do końca czerwca 2012 r.  planuje się przeprowadzić po 66 zajęć lekcyjnych dla dwóch grup dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (łącznie 132 h), po 66 zajęć lekcyjnych dla dwóch grup dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (łącznie 132 h), oraz 66 zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo.
Łącznie w szkole w Grońsku, w ramach realizowanego projektu zostanie przeprowadzonych 330 godzin zajęć dodatkowych.
Dodatkowo w miesiącu wrześniu 2011 r., dla stworzenia odpowiednich warunków indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem doposażono placówkę w następujące materiały dydaktyczne: "Mikroskop w walizce", Pomoc dydadktyczną "Czas i zegar", Wagę dydaktyczną, Liczydło stojące, Oś liczbową " Magnetyczna linijka", Dwustronny termometr, EduRom grę  matematyczńą "Magiczne wakacje", Pomoc dydaktyczną "onomatopeje" (po 1 szt.), Razem w szkole - ćwiczenia dodatkowe. Czytam, Wesoła szkoła i przyjaciele. Ćwiczenia dodatkowe. Czytam (po 5 szt.), Wesoła szkoła i przyjaciele. Ćwiczenie rozwijające.czytam ze zrozumieniem (10 szt.), Pomoc dydaktyczną "Liczymy do 10", Pomoc dydaktyczną "Moje pierwsze kroki w dodawaniu do 20", Krzyżówki matematyczne, Pomoc dydaktyczną "Wielka podróż matematyczna. Ćwiczenia dla dzeci 6 i 7 letnich"  (po 2 szt.), Programy multimedialne typu Dysortografia, Pisownia Ą i Ę, Matematyka lub równoważne (10 szt.), ćwiczenia kształtujące ciche czytanie ze zrozumieniem dla klasy 2 s.p. oraz czytanie ze zrozumieniem dla klasy 3 s.p., gry edukacyjne "Klik" i "Detektyw ortografek" (po 1 szt.).
4) w szkole podstawowej w Lwówku:
a) dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - w ww. zajęciach udział bierze 8 uczniów, w tym 4 chłopców i 4 dziewczynki;
b) dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - w ww. zajęciach udział bierze 8 uczniów, w tym 5 chłopców i 3 dziewczynki;
c) logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - w ww. zajęciach udział bierze 4 uczniów, w tym 2 chłopców i 2 dziewczynki;
d) rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo - w ww. zajęciach udział bierze 8 uczniów, w tym 4 chłopców i 4 dziewczynki.
Łącznie w zajęciach udział bierze 28 uczniów, w tym 15 chłopców i 13 dziewczynek.
Do końca czerwca 2012 r.  planuje się przeprowadzić po 66 zajęć lekcyjnych dla dwóch grup dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (łącznie 132 h), po 66 zajęć lekcyjnych dla dwóch grup dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (łącznie 132 h), po 66 zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo (łącznie 132 h) oraz po 66 zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (łącznie 132 h).
Łącznie w szkole w Lwówku, w ramach realizowanego projektu zostanie przeprowadzonych 528 godzin zajęć dodatkowych.
Dodatkowo w miesiącu wrześniu 2011 r., dla stworzenia odpowiednich warunków indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem doposażono placówkę w następujące materiały dydaktyczne: "Mikroskop w walizce" (1 szt.), Lupę z rączką (1 szt.), Palnik spirytusowy (1 szt.), Dwustronny termometr (1 szt.), Dodawanie do 20 - domino (1 szt.), Sylaby w dominie (1 szt.), Historyjki obrazkowe (1 szt.), Zestaw do działań matematycznych (2 szt.), Liczymy żetony (2 szt.), Karty logopedyczne "Piotruś" Pakiet I i II (po 1 szt.), Programy multimedialne: "Czytam i piszę - kl. 0 -3" oraz "Liczę z Reksiem (po 1 szt.), laptop (1 szt.).
5) w szkole podstawowej w Pakosławiu:
a) dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - w ww. zajęciach udział bierze 16 uczniów, w tym 12 chłopców i 4 dziewczynki;
b) dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - w ww. zajęciach udział bierze 16 uczniów, w tym 10 chłopców i 6 dziewczynek;
c) logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - w ww. zajęciach udział bierze 16 uczniów, w tym 13 chłopców i 3 dziewczynki.
Łącznie w zajęciach udział bierze 31 uczniów, w tym 18 chłopców i 13 dziewczynek.
Do końca czerwca 2012 r.  planuje się przeprowadzić po 42 zajęcia lekcyjne dla dwóch grup dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (łącznie 84 h), po 42 zajęcia lekcyjne dla dwóch grup dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (łącznie 84 h) oraz po 42 zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (łącznie 168 h).
Łącznie w szkole w Pakosławiu, w ramach realizowanego projektu zostanie przeprowadzonych 336 godzin zajęć dodatkowych.
Dodatkowo w miesiącu wrześniu 2012 r., dla stworzenia odpowiednich warunków indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem doposażono placówkę w następujące materiały dydaktyczne: Programy multimedialne typu Dysortografia, Pisownia Ą i Ę, Matematyka lub równoważne (10 szt.), Słyszę, widzę i  wymawiam. Ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej (1 szt.), grę dydaktyczną "Loguś" (1 szt.), Logopedię. Pakiet podstawowy (1 szt.),  Gra Bingo - lotto liczbowe (1 szt.).
6) w szkole podstawowej w Posadowie:
a) dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - w ww. zajęciach udział bierze 18 uczniów, w tym 13 chłopców i 5 dziewczynek;
b) dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - w ww. zajęciach udział bierze 9 uczniów, w tym 5 chłopców i 4 dziewczynki;
c) rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo - w ww. zajęciach udział bierze 7 uczniów, w tym 2 chłopców i 5 dziewczynek.
Łącznie w zajęciach udział bierze 23 uczniów, w tym 20 chłopców i 13 dziewczynek.
Do końca czerwca 2012 r.  planuje się przeprowadzić po 66 zajęć lekcyjnych dla dwóch grup dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (łącznie 132 h), po 66 zajęć lekcyjnych dla dwóch grup dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (łącznie 132 h), oraz 66 zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo.
Łącznie w szkole w Posadowie, w ramach realizowanego projektu zostanie przeprowadzonych 330 godzin zajęć dodatkowych.
Dodatkowo w miesiącu wrześniu 2011 r., dla stworzenia odpowiednich warunków indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem doposażono placówkę w następujące materiały dydaktyczne: Pomoce dydaktyczne: "Łamigłówki słowne (5 szt.), "Znajdź różnice i ułóż (2 szt.), Alfabet (1 szt.), "Wesoła szkoła i przyjaciele - Ćwiczenia rozwijające. Czytanie ze zrozumieniem. Kl. I" (2 szt.), "Warsztat doskonalenia graficznego", "Gąsienica z kieszonkami", "Klocki matematyczne",  "Makatka matematyczna", "Zestaw dużych odważników", "Bryły geometryczne z tworzywa", "Mistrz umysłu", "Skarby lasu", "Drzewo demonstracyjne", "Zjawiska pogodowe, dbaj o naszą planetę", "Kodeks dobrego zachowania w szkole", "Zestaw odkrywcy", "Unia Europejska", "Pierwsze kroki z magnesem", "Mikroskop w walizce" (po 1 szt.).
7) w szkole podstawowej w Zębowie
a) dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - w ww. zajęciach udział bierze 24 uczniów, w tym 13 chłopców i 11 dziewczynek;
b) dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - w ww. zajęciach udział bierze 14 uczniów, w tym 6 chłopców i 8 dziewczynek;
c) rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo - w ww. zajęciach udział bierze 12 uczniów, w tym 6 chłopców i 6 dziewczynek.
Łącznie w zajęciach udział bierze 49 uczniów, w tym 25 chłopców i 24 dziewczynki.
Do końca czerwca 2012 r.  planuje się przeprowadzić po 66 zajęć lekcyjnych dla dwóch grup dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (łącznie 132 h), po 66 zajęć lekcyjnych dla dwóch grup dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (łącznie 132 h), oraz 66 zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo.
Łącznie w szkole w Zębowie, w ramach realizowanego projektu zostanie przeprowadzonych 330 godzin zajęć dodatkowych.
Dodatkowo w miesiącu wrześniu 2011 r., dla stworzenia odpowiednich warunków indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem doposażono placówkę w następujące materiały dydaktyczne: Pomoce dydaktyczne: "Zegar magnetyczny - nauka czasu", "Magnetofon", "Mikrofon MP3", "Mikroskop w walizce" (po 1 szt.), Lupa z rączką 3 w 1 (8 szt.), Podwójna lupa (8 szt), Logiczna układanka: "Geometryczne kształty 2", "Zabawki", "Transport", "Owoce", "Geometryczne kształty 1" (po 1 szt.), Gra Bingo - lotto liczbowe (1 szt.), Multimedialny Układ Słoneczny (1 szt.).
Podsumowując: z 2514 zajęć dodatkowych skorzysta łącznie 210 uczniów z klas I - III z gminy Lwówek,a wymienione placówki wzbogacą swoją bazę edukacyjną o pomoce dydaktyczne wartości 27200 zł.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją